Japan Patent Office har beviljat Transversorteknologin officiellt patent; JP 6705916 B2. Den japanska marknaden är strategisk med tanke på mångsidigheten hos Transversorteknologin.

Länk till Japan Patent Office här.