Transversor-tekniken har beviljats officiellt Amerikanskt patent, 10 641 350. Detta är en mycket betydelsefull milstolpe för kommande IP- och kommersialiseringsstrategi.

Länk till United States Patent & Trademark Office här.