Vi kan hedrade meddela att Patent och Registreringsverket tilldelat Transversorteknologin officiellt patent; SE549284 C2. Detta är en mycket viktig milstolpe och ett första steg mot kommersialisering av den första applikationen.

Länk till PRV här.